Luka, 26.6.1914. – Privlaka, 26.11.1945.
župnik u Privlaci, 31 godina