Don Eugen Šutrin

Luka, 26.6.1914. – Privlaka, 26.11.1945.

župnik u Privlaci, 31 godina

Don Ante Adžija

Sinj, 7.5.1880. – Obrovac, 3.4.1944.

župnik u Starigradu – Paklenici, 64 godine

Don Ante Čotić

Ljubuški, 17.10.1894. – Zagreb, svibanj 1945.

župnik Visočana, vojni kapelan 51 godina

Don Mirko Didović

Žman, 16.12.1886. – Zagreb, 11.7.1945.

vojni kapelan, 59 godina

Don Janez (Ivan) Kranjc

Voglajna (SLO) 24.8.1914. – Ervenik, 24.12.1941.

kapelan u Nuniću i Erveniku, 27 godina

Don Ante Letinić

Zadar, 8.9.1899. – Šibenik, 1945.

ravnatelj gimnazije u Kninu, 46 godina

Don Srećko Lovretić

Molat, 2.4.1911. – Otok Borovik, 20.7.1942.

župnik u Luci, 31 godina

Don Ljubo Magaš

Zadar, 2.1.1915. – Lika, prosinac 1943.

župnik Barbata na Pagu, 28 godina

Don Ivan Manzoni

Dobrinj (Krk) 9.11.1899. – Dugi otok, ljeto 1942.

župnik Vele Rave, 43 godine

Don Ivan Tičić

Pag, 11.5.1908. – 1943.

kapelan u Pagu, 35 godina

Ivo Mašina

Preko, 21.7.1927. – Stara Gradiška, 20.11.1961.

vjernik laik, 34 godine