Preko, 21.7.1927. – Stara Gradiška, 20.11.1961.
vjernik laik, 34 godine