Voglajna (SLO) 24.8.1914. – Ervenik, 24.12.1941.
kapelan u Nuniću i Erveniku, 27 godina